In de ideale wereld
In de ideale wereld biedt het gezin een veilige en stabiele omgeving. Het is de voedingsbodem waar jonge mensen tot wasdom komen. Waar je leert van elkaar te houden, op te komen voor jezelf en de zelfstandigheid en eigen mening van anderen te respecteren. Onderweg naar een volwaardige plek in de maatschappij.

Uit balans
Zelfs in de ideale wereld bestaat de kans dat een gezin uit balans raakt. Het zijn niet alleen de kinderen, maar ook de ouders die de gevolgen ondervinden. Ontwrichting van de relatie, ernstig afwijkend gedrag of financiële problemen. Soms hebben ze verstrekkende gevolgen.

Discreet en ter zake kundig
Wat de oorzaak van het probleem is speelt geen rol. JIJ helpt de situatie te normaliseren. Daar bestaat geen standaard programma voor. De ene familie staat na twee groepsgesprekken op de rails, in een ander geval volgt een intensief traject. JIJ neemt de problematiek serieus, is ter zake kundig en handelt discreet.

With a little help from my friends
De beste zorg komt uit de eigen omgeving. Daar is JIJ van overtuigd. Daarom betrekken we graag mensen die het gezin dierbaar zijn bij de hulpverlening. Bij familieleden en mantelzorgers ligt vaak een positieve bijdrage voor het oprapen: liefde! Dit past in de filosofie van JIJ: schat jezelf nooit hoger in dan een ander.

Meer weten?