Geen idee
Bij de geboorte van een kind leven de ouders op een roze wolk. Toch ontwikkelt het kind zich soms anders dan gewenst. Onvoorstelbaar hoeveel vrienden en kennissen dan klaar staan met gevraagd en ongevraagd advies. Als ouders heb je vaak geen idee wat er verkeerd gaat en hoe met de situatie om te gaan.

Lang en gelukkig
Wanneer je twijfelt aan het gedrag van je kind, leg de situatie dan voor aan een professional. JIJ biedt hierbij hulp vanuit de gedachte dat elk kind uniek is. Soms is de verklaring snel gevonden: net verhuisd, nieuwe school. Na een paar gesprekken normaliseert de situatie zich en kun je als gezin weer samen verder..

Intensief traject
Wanneer de situatie om een intensief traject vraagt, vult JIJ dit in overleg met de ouders in. Dit geldt ook voor de gesprekken met eventueel betrokken instanties. Het voordeel hiervan is dat JIJ optreedt uit naam én in het belang van de cliënt. Met andere woorden: JIJ neemt de verantwoording over het bureaucratische proces.

Professionals
JIJ helpt kinderen, jongeren én ouders. Hier staan professionals klaar voor iedereen die behoefte heeft aan professionele hulp. Het maakt niet uit waarvoor je hulp zoekt. Het belangrijkste is de eerste stap. Over de drempel stappen doe je alleen, daarna gaan we samen verder. Onderweg naar de oplossing.

Meer weten?