Over JIJ bent uniek
JIJ bent uniek biedt ambulante begeleiding bij problemen op verschillende leefgebieden aan de doelgroepen: kinderen, jongvolwassenen, volwassenen, gezinnen en ouderen. Ons uitgangspunt is: iedereen is welkom!
De ondersteuning die JIJ biedt is gericht op (het herstel van) zelfredzaamheid en waar mogelijk re-integratie in de maatschappij. Ofwel: een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. Ons doel is het overbodig maken van ons zelf als begeleiders. Dit doet JIJ door de mensen (terug) in zichzelf te laten geloven en hen de handvaten te bieden die hiervoor nodig zijn. Ook biedt JIJ begeleiding en ondersteuning aan mensen die deze hulp blijvend nodig hebben. JIJ kan binnen 24 uur starten met een nieuwe casus en wij hebben geen wachtlijst.

Methodes
Om onze cliënten zo goed mogelijk te begeleiden werken we met verschillende methodes. Methodes waar wij onder andere mee werken zijn: oplossingsgericht werken, systeemgericht werken, eigen kracht-conferentie, herstellen doe je zelf, geef me de vijf, motiverende gesprekvoering, Triple P, 8-fasenmodel en maatschappelijk steunsysteem (MSS).

SKJ-registratie
De jeugd- en gezinsprofessionals beschikken over een SKJ registratie. Met deze registratie laten zij aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat ze ervaring, kennis en vaardigheden hebben om de juiste hulp te bieden in complexe situaties. Tevens houdt deze registratie in dat er continu gewerkt wordt aan de vakbekwaamheid van de ambulant begeleider.

Missie
Iedereen die problemen ondervindt in het leven heeft recht op de beste hulp en ondersteuning. Veilig in de eigen woonomgeving of een plek waar iemand zich prettig bij voelt. Dat is waar JIJ sinds de oprichting voor staat.

Visie
JIJ doet er alles aan om een prominente en respectabele zorgorganisatie te zijn. Door kwaliteit te bieden op het gebied van zorg, om op een innoverende en eerlijke manier hulp te verlenen en respect te hebben voor iedereen. Op deze manier kan JIJ ondersteuning bieden en iedereen de mogelijkheid te geven om…. en de regie in eigen handen te hebben.

Meer weten?