Maatwerk

Als hulpverlener ben jezelf het belangrijkste instrument in het hulpverleningstraject: alles wat je doet en uitstraalt komt binnen bij jouw cliënt. Het allerbelangrijkste is dan ook om als organisatie maatwerk te leveren. Dit doet JIJ door:

Vooral bij complexe zorgvragen is maatwerk nodig. Dit vergt vaak een andere manier van denken en werken. Het belangrijkste om maatwerk te bieden zit hem in het aansluiten bij de persoon en het vertrouwen in elkaar: weet dat je niet alles weet, zodat je de juiste expertise kunt inschakelen. Om deze reden werken wij samen met verschillende hulpverleningsinstanties, psychologen en huisartsen. Samen zorgen wij ervoor dat kennis en vaardigheden op peil blijven en de kwaliteit hiervan wordt toegespitst op de eigen organisatie.

Wij kijken samen naar de behoefte en mogelijkheden van een cliënt om zo lang mogelijk thuis, in de eigen veilige omgeving, te kunnen blijven wonen. Samen bepalen wij de doelen, de inhoud van het traject en de interventies die hierbij passen. Dit is volgens ons de kracht van maatwerk.