Voor de ouders/verzorgers

Een verwijzing naar JIJ is op verschillende manieren mogelijk. Als ouder is het belangrijk dat u zich meldt bij het jeugd en/of WMO loket van de gemeente waar u woonachtig bent. U ontvangt daar een intakeformulier welke u kunt invullen en retour kunt sturen. Naar aanleiding van dit intakeformulier wordt er door een consulent Jeugd-WMO contact met u opgenomen. Tijdens dit gesprek zal duidelijk worden of de gemeente akkoord is met een verdere analyse van uw hulpvraag of dat er per direct aangegeven wordt dat de inzet van professionele of specialistische zorg niet nodig wordt geacht. Na een eerste positieve beoordeling door de gemeente wordt samen met u een afspraak gepland voor een zogenaamd keukentafelgesprek. Tijdens dit huisbezoek zal er een verdere analyse en inschatting worden gemaakt van de door u gestelde hulpvraag.

Tijdens het gesprek met de gemeenteconsulent kunt u aangeven dat u een voorkeur heeft voor JIJ bent uniek. De gemeente is niet verplicht deze voorkeur over te nemen. De gemeente bepaalt welke zorgaanbieder het beste past bij uw hulpvraag.

Vanuit JIJ bent uniek bieden wij consultatie voor ouders die nog niet weten of zij zich willen melden bij de gemeente voor de aanvraag van specialistische begeleiding. Tijdens een kennismakingsgesprek helpen wij u bij het concretiseren van uw hulpvraag en leggen wij uit welk begeleidingsaanbod wij kunnen aanbieden.

Voor een verwijzing naar JIJ bent uniek kunt u contact opnemen met 06 3637 6366. U zal direct in contact worden gebracht met onze manager of een van de andere collega’s. JIJ bent uniek neemt de casus/situatie anoniem door. Doel hiervan is om te bezien of JIJ bent uniek het juiste hulpaanbod/zorgpad kan bieden voor de betreffende cliënt. Wij zijn gewend om te werken zonder wachtlijsten, waardoor een start van het traject vaak op korte termijn gerealiseerd kan worden. In gesprek stemmen wij met de betrokken consulent af hoeveel uren en welke functie hier verder bij nodig zijn.