Over JIJ bent uniek

JIJ bent uniek biedt ambulante begeleiding bij problemen op verschillende leefgebieden aan de doelgroepen: kinderen, jongvolwassenen, volwassenen, gezinnen en ouderen. Ons uitgangspunt is: iedereen is welkom!

De ondersteuning die JIJ biedt is gericht op (het herstel van) zelfredzaamheid en waar mogelijk re-integratie in de maatschappij. Ofwel: een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. Ons doel is het overbodig maken van ons zelf als begeleiders. Dit doet JIJ door de mensen (terug) in zichzelf te laten geloven en hen de handvaten te bieden die hiervoor nodig zijn. Ook biedt JIJ begeleiding en ondersteuning aan mensen die deze hulp blijvend nodig hebben. JIJ kan binnen 24 uur starten met een nieuwe casus en wij hebben geen wachtlijst.

METHODES

Om onze cliënten zo goed mogelijk te begeleiden werken we met verschillende methodes. Methodes waar wij onder andere mee werken zijn: oplossingsgericht werken, systeemgericht werken, eigen kracht-conferentie en motiverende gesprekvoering.

SKJ-REGISTRATIE

De jeugd- en gezinsprofessionals beschikken over een SKJ registratie. Met deze registratie laten zij aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat ze ervaring, kennis en vaardigheden hebben om de juiste hulp te bieden in complexe situaties. Tevens houdt deze registratie in dat er continu gewerkt wordt aan de vakbekwaamheid van de ambulant begeleider.

MISSIE

Iedereen die problemen ondervindt in het leven heeft recht op de beste hulp en ondersteuning. Veilig in de eigen woonomgeving of een plek waar iemand zich prettig bij voelt. Dat is waar JIJ sinds de oprichting voor staat.

VISIE

JIJ doet er alles aan om een prominente en respectabele zorgorganisatie te zijn. Door kwaliteit te bieden op het gebied van zorg, om op een innoverende en eerlijke manier hulp te verlenen en respect te hebben voor iedereen. Op deze manier kan JIJ ondersteuning bieden en iedereen de mogelijkheid te geven om…. en de regie in eigen handen te hebben.

Team

Erik Zwoferink

Oprichter en eigenaar

Stefanie Zwoferink

Directeur en mede-eigenaar

Amber Douwma

Teamleider 
Maatschappelijk werker
SKJ-geregistreerd
Aandachtsfunctionaris HG&KM

Bernadette Jacobs

Maatschappelijk werker 

Esther Gelinck

Persoonlijk begeleider

Mariska Benjamins-van de Bunt

Maatschappelijk werker


Tansu Balci-Ugur

Persoonlijk begeleider

Bert Verbeek

Persoonlijk begeleider

Jolanda Schippers

Persoonlijk begeleider

Linda de Graaff

Persoonlijk begeleider

Erkan Karakaya

Persoonlijk begeleider
Team AnderS

Tineke Goossen-Denneboom

Persoonlijk begeleider

Robert Steijn

Persoonlijk begeleider

Anna Korte

Maatschappelijk werker

Maureen Waarle-Peters

Maatschappelijk werker 
SKJ-geregistreerd

Bernette van den Brink

Persoonlijk begeleider 

Sylke de Jong

Maatschappelijk werker
SKJ-geregistreerd 

Elise Gast

Maatschappelijk werker i.o. 

Emma Rink

Maatschappelijk werker i.o.

Karin Workel

ZZP’er in de zorg
Ondersteuner passend onderwijs