JIJ: nieuwe hulpverleners in de gemeente Berkelland
BORCULO – JIJ, vijf hulpverleners die ambulante zorg bieden in onder meer Berkelland. Ze willen zich onderscheiden door net dat beetje extra te doen.
Yildiz Huinink 04-10-18, 11:41

Neem Hans, 53 jaar. Een man die kampt met een psychiatrische stoornis en die een lange geschiedenis van hulpverlening kent. Een tijdlang was hij opgenomen, inmiddels krijgt Hans alleen ambulante hulp. Een aantal keren per week komt er iemand langs om hem te ondersteunen bij zijn huishouden, de financiën, het onderhouden van sociale contacten en om hem een luisterend oor te bieden.

Trots
Zijn grote trots is de tuin met vijver waarin koikarpers zwemmen. Helaas is het Hans niet gelukt dit bij te houden: de tuin is zo verwilderd dat er bijna niet door te komen is. „Daarom zijn we op een mooie dag begonnen de boel eens flink aan te pakken”, vertelt Doné Emaus, de manager en één van de vijf ambulant hulpverleners van JIJ. „Je zag hem stralen toen het er weer netjes bij lag.”

Nee, officieel is een hulpverlener er niet om te schoffelen en groen af te voeren, weet Emaus. „Maar we denken vooral praktisch over wat iemand op dat moment kan helpen. En soms is het zoiets simpels als de tuin opknappen.”

Per augustus
JIJ is per 1 augustus begonnen als nieuwe zorgaanbieder op de markt. Er zijn inmiddels contracten afgesloten met Achterhoekse en Twentse gemeenten, waaronder Berkelland. Het team van JIJ heeft een samenwerking met Domus Dulcis Domus, de zorgorganisatie die sinds dit voorjaar gevestigd is aan de Slotlaan in Borculo en zich richt op de opvang van crisisjongeren. Beide zijn projecten van het in Holten gevestigde Noalies. Emaus: „Wij richten ons echter op een andere groep en onze hulp is alleen ambulant. We komen dus bij iemand thuis of desgewenst op een afgesproken locatie, zoals ons kantoor in Holten. We kunnen wel gebruikmaken van de expertise van Domus Dulcis Domus of Noalies. Denk daarbij aan de inzet van gedragsdeskundigen of verpleegkundigen.”

Voormekaar-team
Via het Voormekaar-team van de gemeente Berkelland kunnen mensen die de benodigde Wmo-indicatie hebben dus voortaan kiezen voor de hulpverleners van JIJ. De doelgroep is breed: volwassenen en jongeren met psychische problemen, gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken, kinderen die vastlopen, maar ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Soms is er maar een paar maanden extra hulp nodig, soms langere tijd.

Overstap
„Niet alleen via de sociale teams van gemeenten, maar ook via huisartsen, praktijkondersteuners of onze website komen nieuwe cliënten bij ons terecht”, vult Frank de Vries aan, collega van Emaus. De twee werkten jaren samen op een woongroep voor mensen met ernstige gedragsproblematiek in Winterswijk, voordat ze de overstap maakten naar deze vorm van hulpverlening.

We willen ons onderschei­den met onze kleinscha­lig­heid en betrokken­heid.

Frank de Vries, JIJ

„En ja, er zijn inderdaad veel aanbieders. We willen ons daarom onderscheiden met onze kleinschaligheid en betrokkenheid. Zo zijn we in principe altijd bereikbaar en koppelen we maximaal twee begeleiders aan een cliënt, zodat iemand elke keer dezelfde gezichten ziet. We kijken daarbij goed naar de klik onderling. Je kunt dan een band opbouwen.” Doné knikt en zegt: „Iets kleins als even een appje sturen om te informeren hoe iets is gegaan, dat kan voor iemand veel betekenen.”

Voor meer info: jij-bentuniek.nl of 06 – 40742200.