De ondersteuning die JIJ biedt is gericht op (het herstel van) zelfredzaamheid en waar mogelijk re-integratie in de maatschappij. Ofwel: een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. Ons doel is het overbodig maken van ons zelf als begeleiders. Dit doet JIJ door de mensen (terug) in zichzelf te laten geloven en hen de handvaten te bieden die hiervoor nodig zijn. Ook biedt JIJ begeleiding en ondersteuning aan mensen die deze hulp blijvend nodig hebben. JIJ kan binnen 24 uur starten met een nieuwe casus en wij hebben geen wachtlijst.