Kinderen

Kinderen

Het kan zijn dat je als kind extra ondersteuning en begeleiding nodig hebt op verschillende leefgebieden. Wij bieden begeleiding aan kinderen met bijvoorbeeld: ADHD, ADD, ASS, PDD-NOS, Asperger en andere autismespectrum verwante stoornissen, agressief en opstandig gedrag, ODD, hechtingsproblematiek en/of angststoornissen.

Heeft je kind extra hulp nodig op de kinderopvang, BSO, peuterspeelzaal of op school? Wij bieden begeleiding op maat en helpen je kind bij het oefenen van dagelijkse handelingen of de omgang met anderen. Ook ondersteunen we graag de leerkracht of begeleider aldaar met het stimuleren of begeleiden van je kind in de klas.