Gezinnen

Maak je je al langer zorgen over het gedrag van je kind? Wil je weten wat je kunt doen om je kind op een goede manier te helpen met de moeilijkheden die het thuis, op school of in de buurt ervaart? We kunnen het kind en het gezin zowel thuis als op school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal begeleiden. De maatschappelijk werker zorgt ervoor dat het gezin ontlast wordt in de dagelijkse praktijk. We richten ons op de opvoeding en/of verzorging van het kind binnen het gezin.