Pauw

Een belangrijk uitgangspunt in mijn persoonlijke en mijn professionele leven is dat je zelf bepaalt wie je bent. Ik richt me op de totale mens en niet alleen op het probleem als zodanig (holistische benadering). Therapie is te vaak gericht op correctie. De cliënt moet gecorrigeerd worden in zijn denken, voelen en handelen. Er is niets goed of fout. Een ieder heeft zijn eigen tempo te ontwaken. Correctie als verandering heelt niet, het leidt tot aanpassing. Het gaat om de ontplooiing van de diepste kern in de cliënt. In die kern zit de mogelijkheid tot groei, tot ontwikkeling. Mijn doelstelling is niet problemen tot een oplossing te brengen, maar juist de individuele persoonlijkheid bij te staan in de groei en daarmee inspiratie, bewustwording en verdieping te geven in zowel je persoonlijke als in je professionele leven.

Bij mij staat de ontmoeting van de ene mens met de andere centraal. Zonder een werkelijke ontmoeting, die van een gelijkwaardige intensiteit en een zuivere intentie is, kan er geen ware uitwisseling plaatsvinden van mens tot mens. Juist in de ontmoeting met de ander vindt het contact plaats waardoor de omstandigheden geboren worden waarbij helende impulsen mogelijk zijn.
Bij alles wat ik doe is het hier-en-nu het uitgangspunt. Veranderingen zijn nu zichtbaar en niet in het verleden. Ik zorg voor een omgeving waarin jij je veilig, vrij en gestimuleerd voelt om te onderzoeken waar het in jouw leven om gaat.

Trefwoorden bij de begeleiding zijn: goed luisteren, inlevingsvermogen, vertrouwen, respect, verbinding, intuïtie, aandacht en helderheid. Ik benader je op een liefdevolle en ondersteunende manier en confronteer je met jezelf. Daarnaast kan ik je door toepassing van strategieën en technieken bepaalde inzichten en vaardigheden bijbrengen, zodat je zelf de problemen beter kan aanpakken en jouw persoonlijk doelstellingen kan realiseren.

Wie is Pauw?

Yvonne ter Woerds 
Mijn naam is Yvonne ter Woerds. Ik woon en werk in Oldenzaal, “de glimlach van Twente”. Ik ben een levensgenieter, straal energie en plezier uit en leer anderen zichzelf te accepteren met alle lichte en donkere facetten. Mijn sterke kant is de ander te laten ZIJN.
Gevormd door mijn persoonlijke ervaringen, mijn verschillende (werk)rollen en opleidingen heb ik mij ontwikkeld tot coach/ counselor en therapeut. Het werd voor mij steeds duidelijker, dat onderwerpen die gevoelig liggen vaak worden ontkend, verdrongen, genegeerd of afgewenteld op de omgeving. Met mijn aanpak ben ik in staat om deze onderwerpen op tafel te krijgen.