Het zorgaanbod van NoaLies

Zorgaanbod
De doelgroep van NoaLies bestaat uit cliënten van allerlei leeftijden, vanuit verschillende achtergronden en vanuit verschillende hulpvragen. De hulpvragen kunnen zich voordoen vanwege psychische en/of verstandelijke beperkingen. Iedere cliënt bij onze woonlocatie, of dagbeleving heeft een persoonlijk begeleider. Daarnaast is op de woonlocaties een team aanwezig dat zorgt voor de 24-uursbegeleiding en een slaapdienst. Een team kan bestaan uit teamleiders, woonbegeleiders, assistent woonbegeleiders, persoonlijk begeleiders, assistent persoonlijk begeleiders, vrijwilligers en stagiaires; dit is afhankelijk van de bewoners en hun begeleidingsvragen.

Onderscheidend aanbod
NoaLies is een kleinschalige zorginitiatief, dit biedt een geheel eigen kwaliteitsconcept. Kleinschalige zorg biedt: Eigenaarschap, persoonlijk contact, betrokkenheid, snel schakelen, korte lijnen, en minimale overhead. Als kleinschalige zorgorganisatie heeft NoaLies één grote belangrijke onderscheidende factor ten opzichte van grote zorgorganisaties; namelijk een zorgondernemer met een combinatie van passie voor zorgverlening en ondernemerschap. Dit stelt NoaLies beter in staat de kracht van kleinschaligheid te realiseren. De kracht van de zorgondernemers, Erik en Stefanie Zwoferink, is grootst omdat zij ondernemen vanuit duidelijke zorgvisie, gebaseerd op veelal persoonlijke ervaringen binnen de zorg (als zorgverlener en relatie van zorgvrager). Ook laat de schaalgrootte van de organisatie het toe dat er directe en persoonlijke verbindingen bestaan tussen de zorgondernemer en de zorgvragers (inclusief het ondersteunend netwerk) en tussen de zorgondernemer en de betrokken zorgverleners.

Doelgroep
Bij NoaLies zeggen we altijd, we hebben geen doelgroep. Hiermee bedoelen we eigenlijk dat wij niet in hokjes werken, iedereen is anders. Wij zien mensen graag als persoon en niet als diagnose.
Mensen die bij NoaLies komen herkennen zich bijvoorbeeld uit een van deze doelgroepen: Mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychische of sociale problemen, mensen met een lichamelijke beperking, ouderen, mensen met autisme, mensen met niet aangeboren hersenletsel, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die overspannen of burn-out zijn geraakt, leerlingen uit het speciaal onderwijs.

Uitsluitingscriteria
Omdat Zorghuis NoaLies een kleinschalige zorgorganisatie is en wij ons voornamelijk richten op de begeleiding van onze cliënten en niet de eventuele verpleging, hebben wij uitsluitingscriteria vastgesteld.

  • Er kan geen op de dagbeleving géén zorg worden geleverd aan cliënten die behoefte hebben aan 24/7 zorg in de nabijheid. Hoewel wij tijdens de dagbesteding individueel (kunnen) begeleiden en hierin ook ondersteunen bij de persoonlijke verzorging hebben wij niet de capaciteit om al onze cliënten één op één te begeleiden. Dit past ook niet in ons concept van zorgverlening;
  • Het zorghuis levert geen voorbehouden en risicovolle handelingen. Ook het geven van medicatie valt niet onder onze verantwoordelijkheid, hierin kunnen wij als uitzondering cliënten op vooraf besproken tijden herinneren maar dragen wij geen verantwoordelijkheid voor het delen van medicatie;
  • Als zorginstelling die zorg biedt aan een brede doelgroep hebben wij de wens om voor elke cliënt ruimte te bieden om zichzelf te zijn. Dit houdt in dat wij van al onze cliënten verwachten dat zij hiermee om kunnen gaan en zich in een groep kunnen handhaven. Tijdens de intake bespreken wij dit en kijken wij of de samenstelling van de groep en de wensen van de cliënt op elkaar aan kunnen sluiten.
  • Cliënten met agressie problemen en/of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor mede cliënten en medewerkers en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;
  • Cliënten die andere cliënten en/of medewerkers discrimineren en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;
  • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek waarbij een gesloten afdeling passend zou zijn en deze op locatie niet geleverd kan worden;
  • Clienten met dwaalgedrag

Indicatie
Wij vragen voor onze professionele begeleiding een vergoeding. Dat kan op verschillende manieren.

WMO. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) We hebben goed contact met de verschillende gemeenten.

WLZ. (Wet Langdurige Zorg) Via het zorgloket kan er PGB worden aangevraagd.

  • (Persoons Gebonden Budget) Ouders of begeleiders kunnen zelf, of via de SVB contracten met ons afsluiten, voor dagbesteding en individuele begeleidingstrajecten.

ZIN. (Zorg in Natura) Binnenkort bieden wij ook ruimte aan mensen met ZIN.

Onderaannemerschap. We voeren dagbestedingstrajecten uit voor bijvoorbeeld de JP van de Bent Stichting, Carinova en Zozijn en andere zorgorganisaties.

Contactformulier

Na het invullen onderstaand formulier zullen wij contact met u opnemen voor het inplannen van een kijkmoment.